פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Sales

Questions related to plans and pricing, ordering a new service, registration, account activation, or upgrading existing services.

 Billing

Questions related to invoices, renewals, cancellations, overdue services, and other requests such as billing cycle changes.

 Abuse

Report abuse issues such as copyright infringement and spam or discuss any account/service warnings and suspensions.